PoResto ryPorin Restonomiopiskelijat - PoResto ry:n tarkoituksena on edistää Satakunnan alueen restonomien toimintaa, sekä vahvistaa yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja opiskelijoiden välillä.  Ainejärjestö pyrkii myös tuomaan Satakunnan restonomeja tunnetummiksi ja kehittämään Restonomien yhteishenkeä.